Tik Bozuklukları

Tik bozuklukları genellikle çocukluk çağında başlayan motor ve/veya vokal tiklerin varlığı ile karakterize nörogelişimsel bir hastalıktır. Sıklık ve yoğunluk açısından dalgalanmalar gösterir, genellikle nöbetler – ataklar halinde ortaya çıkar, ani, hızlı, ritmik olmayan, tekrarlayıcı, amacı olmayan hareket veya seslerdir. Tikler sıklıkla 4-6 yaş civarında basit hareket tikleri olarak başlar. Erkeklerde kızlardan 3 kat daha fazla görülmektedir. 1 yıldan uzun sürmesi “kronik” tik bozukluğu olarak adlandırılırken hem hareket hem de vokal tiklerin birlikte ve uzun süreli olması Tourette Sendromu olarak tanı almaktadır.

Tik bozuklukları çocuk ve gençlerde benlik saygısı, sosyal uyum, akademik performansta bozulmaya yol açabilir. Tikler günlük hayat aktivitelerini bozarak sosyal izolasyon, kişiler arası ilişki sorunları, akran zorbalığı ve okula gidememe gibi birçok sorunu da beraberinde getirebilir. Arkadaşları tarafından reddedilme, alay edilme, damgalanma gibi durumlar neticesinde kaygı bozuklukları ve depresif bozukluklar da eşlik edebilir.

Tik bozuklukları alevlenme ve sönmelerle giden, başka psikiyatrik hastalıkların da sıklıkla eşlik edebileceği bir hastalıktır. Tik bozukluklarını tedavi ederken ilk basamaklardan biri ayrıntılı psikoeğitimdir ve danışanların neredeyse hepsine uygulanır. Çocuk/gencin durumuna göre ayrıntılı değerlendirme sonrası psikoterapötik müdahaleler tek başına kullanılabilir veya medikal tedavilerle kombine edilebilir.