Akran Zorbalığı

Akran zorbalığı, bir kişinin kendini korumakta güçlük yaşayan birine karşı bir veya daha fazla kişi tarafından yapılan kasıtlı, tekrarlayıcı, rahatsız edici, zarar verici olumsuz davranışlar olarak tanımlanmaktadır. Zorbalık sıklıkla daha güçlü olan ya da daha güçlü gibi algılanan bir kişi ya da grubun görece daha güçsüz olan ya da güçsüz gibi algılanan bir kişi ya da gruba karşı yaptığı saldırgan davranışlardır. Akran zorbalığı okul, ev, işyeri gibi herhangi bir yerde ve herhangi bir yaşta yaşanabilir. Siber zorbalık bu saldırgan davranışların güç farkına bağlı olmaksızın sanal ortamlarda yapılmasıdır. Günümüz modern toplumlarında görülen bir diğer akran zorbalığı tipi siber zorbalıktır. Siber zorbalık bilgisayar, cep telefonu, tablet benzeri elektronik aletlerle bir akrana karşı yapılan saldırgan ve zarar verme amaçlı davranışları tanımlar. Geleneksel akran zorbalığı ve siber zorbalık her kültür, ırk, din, yaş ve cinsiyet grubunda görülebilmektedir. Akran zorbalığı hemen her yerde olabilirse de sıklıkla okulda ya da okul gidiş-dönüş yolunda ve genellikle erişkinlerin olmadığı ortamlarda görülür.

Akran zorbalığına eşlik ettiği düşünülen kaygı bozuklukları, depresyon, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, davranım bozukluğu gibi tanılardan şüphelenildiğinde ailelerin çocuk psikiyatri hekimlerine yönlendirilmeleri tedaviye erken başlanmasını kolaylaştırmakla kalmayıp, akran zorbalığının tekrarlanmasını da azaltabilir.