Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB)

Otizm spektrum bozukluğu (OSB) hayatın ilk yıllarında belirtilerin açığa çıktığı ve kronik gidişle seyreden, özellikle sosyal ilişkiler olmak üzere hayatın pek çok alanındaki işlevselliği belirgin düzeyde bozan nörogelişimsel bir bozukluktur. %64-91 arasında kalıtsal olan otizm spektrum bozukluğunun görülme sıklığı son yıllarda giderek artmaktadır ve yaklaşık her 70 kişiden birinde görülmektedir. OSB erkeklerde kızlara göre dört kat daha sıktır. Otizm spektrum bozukluğu olan bir çocuğun kardeşlerinde OSB tanısı almasa bile çeşitli sosyal ve iletişimsel becerilerde zorlanmalar görülebilmektedir.

OSB’de temel olarak 3 alanda bozulma vardır:

1-Sosyal iletişimde zorluk

2-Kısıtlı ve tekrarlayıcı davranışlar

3- Dil gelişiminde gecikme ve/veya bozulma

Bu 3 alan kişilerde farklı derecelerde etkilenmektedir.

Aileler tarafından tipik olarak 2 yaş civarında başvuru olur, fakat bazı vakalarda belirtiler 1 yaş döneminde tanı konacak kadar belirginleşebilir.

Otizmli çocukların yaklaşık %25’inde bir miktar dil gelişimi görülebilir; fakat ilerleyen dönemlerde edinilen bu dil becerilerinde gerileme ya da tamamen kaybolma olur.

Zihinsel gelişimi normal olan ve dil geriliği çok belirgin olmayan çocuklarda okul çağına kadar tanı almadan gelebilirler, okul çağıyla birlikte artan sosyal taleplerin karşılanmasında zorlukla sıklıkla başvuru olur.

Otizm spektrum bozukluğu olan çocuklarda tedavide ana hedef davranışsal müdahalelerle sosyal etkileşim ve iletişimlerini geliştirmek, dil becerilerinin arttırılması, sosyal düzen becerilerini geliştirerek okul uyumunu arttırmak, olumlu sosyal davranışı arttırarak yaşıtları ile uygun ilişki geliştirmek ve bağımsız yaşamalarına yönelik becerilerini arttırmaktır. Bu anlamda Sosyal Beceri Eğitimi, Ebeveyn Eğitimi Yaklaşımları, Erken Başlangıçlı Eğitsel Müdahalelerin önemi büyüktür. Eşlik eden ikincil durumlara müdahale etmek için dönem dönem farmakolojik tedaviden faydalanılabilir; fakat kullanılan bu ilaçlar aileler üzerinde sanki otizmi tedavi ediyormuşçasına bir algı oluşturmamalıdır.

Otizm spektrum bozukluğunun tedavisinde kanıtlanmış hiçbir ilaç, takviye gıda, diyet kısıtlaması yoktur.