Depresyon

Çocuk ve ergenlerdeki depresyon yetişkin depresyonuna benzer olsa da bazı farklılıklar görülmektedir. Tanı koyarken çökkün ruh hali yerine hırçınlık, kilo kaybı yerine beklenen kiloya ulaşamama, iş başarısındaki düşüklük yerine derslerde başarısızlık, ilgi kaybı ve zevk alamama yerine oyuna ve arkadaşlara karşı ilgi kaybına dikkat edilmektedir. Çocuk ve ergenlik döneminde depresyon oldukça sık görülen, tekrarlarla giden ve süregelen okul başarısını, aile ve arkadaş ilişkilerini önemli oranda etkileyen, intihar, madde kullanımı, şiddet, kişilerarası problemler ve yasal sorunlar için bir risk oluşturan en önemli ruh sağlığı sorunudur.

Bebeklik ve okul öncesi dönemde hırçınlık, oyun ve sevdiği aktivitelere ilgide azalma, uyku bozuklukları, gece korkuları, iştahta bozulmalar ki bu kilo alamama veya yeme tutumu bozuklukları şeklinde ortaya çıkabilir. Okul çağı çocuklarındaki depresyon, kendini geri çekme, okulda akran ilişkilerinde bozulma, akademik başarısızlıklar, ilgi ve etkinliklerde azalma, dikkatini toplayamama şeklinde de görülebilir. Alt ıslatma, kaka kaçırma gibi bozukluklar, baş ağrısı ve karın ağrısı gibi bedensel yakınmalar da yine bu dönem depresif belirtileri arasındadır. Ergenler, içinde bulundukları dönem itibariyle duygu, düşüncelerinde ani değişiklikler yaşarlar. Depresyondaki ergenler bu değişiklikleri daha hızlı yaşayabildikleri gibi, yetişkinlere benzer şekilde sosyal geri çekilme, ilgi ve etkinlikte azalma, akran ilişkilerinde bozulma, okul başarısında azalma, okul ve evden kaçma, kendine zarar verme düşünce ve girişimleri şeklinde depresyon belirtileri gösterebilir.

Çocuk ve ergenlerdeki depresyonun değerlendirilmesi ve tedavisinde, her şeyden önce çocuk ve doktoru arasında güvenilir bir ilişki kurulmalıdır. Depresyon tanısı konan çocuk ve ergenler tedavi seçenekleri açısından değerlendirilirken danışanın yaşı, bilişsel gelişimi, depresyonun şiddeti ve tipi, depresif sürecin uzunluğu, intihar riski, ek hastalıklar, ailedeki psikiyatrik öykü, aile ve sosyal çevre, aile ve hasta tercihleri ve beklentileri, kültürel özellikler, ilaç tedavisi ve psikoterapi uygulamalarına ulaşılabilirlik gibi özellikler tedavinin tüm basamaklarında değerlendirilir.

Çocuk ve ergenlerde depresyonun tedavisinde psikoterapilerin yeri çok önemli olmakla birlikte  gerektiği durumlarda da ilaç tedavisine başvurulabilir.