Yeme Bozuklukları

Çocuk ve ergenlerde yeme bozuklukları ile ilgili başvurular son yıllarda artmaktadır. Son yıllarda daha uzun süren ve mükemmeliyetçilik, güçlü duygularla başa çıkma, özgüven eksikliği ve kişiler arası zorluklarla ilişkili unsurların da eklendiği yeme bozukluğu tanısı alan danışanlarda Bilişsel Davranışçı Tedavi (BDT)’nin özellikle etkili olduğunu araştırmalar göstermektedir. Çocuk ve ergenlerde, özellikle aile odaklı terapilerin uygulanamadığı ya da etkisiz kaldığı durumlarda yeme bozukluğu odaklı Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) daha ön plana çıkmaktadır.