Özgül Öğrenme Güçlüğü

Öğrenme; çevremizi algılama ve anlamlandırma, kişinin kendi kendini denetlemesi ve sınırlandırması, uyaranları izleyip uygun tepkiler verebilmesini sağlayan bir mekanizmadır. Bu nedenle, mekanizmada oluşabilecek bir sorun kişinin tüm yaşam alanlarını (akademik, sosyal, ailesel, kişisel) tehdit etmektedir. Öğrenme, bilginin kazanılmasıdır, kişinin bilgiyi kazanırken zorluk çekmesi sonucunda ortaya çıkan sorunlara da öğrenme güçlüğü denebilir.

Özgül öğrenme güçlüğü (ÖÖG), çocuğun kronolojik yaşı ve aldığı eğitime göre beklenen akademik becerinin belirgin şeklinde altında kalması olarak tanımlanır. Toplumda %2-17 görülmektedir; büyük bir kısmı okuma bozukluğu alt tipidir. Özgül öğrenme güçlüğü (ÖÖG) eğitim sistemiyle yakından ilişkili bir durumdur. Bu nedenle sıklıkla başvurular ve tanı alması ilköğretim dönemine denk düşmektedir.

Özgül öğrenme güçlüğü olan çocukların bir kısmında konuşma bozukluğu ve motor becerilerde bozulma olmasıyla aileler bu konuda daha erken dönemde destek almaya yönelmektedirler. Ancak, zekâları normal, herhangi bir nörolojik sorunu olmayan bu çocuklar okula başladıkları dönemde okuma, yazma ve hesap etme becerilerinde bir takım akademik sorunlarla kendini göstermektedir. Okul bir çocuğun hayatındaki ilk ve en önemli toplumsal alandır. Okuma, yazma ve matematik alanlarında yeterli ilerleme okul çağında yerine getirilmesi gereken önemli görevlerden biri olarak kabul edilir. Görsel uyaranları işlemekte da zorlandıkları için yazılanları tersten okuyup yazma çoğunlukla görülmektedir. Örneğin “koy” yerine “yok” yazmak gibi. Sayıları karıştırabilirler, ritmik saymada zorlanabilirler.  Dört işlemi yaparken sembolleri karıştırabilir, toplama işareti yerine çıkarma veya çarpma işareti kullanabildikleri görülmektedir. Yön ve zaman kavramlarında zorlanırlar ve sıklıkla karıştırırlar. Noktalama işaretlerini kullanmama, okurken yazıları takip edememe, yaşına göre yavaş okuma, eksik okuma, satır atlama gibi belirtiler bu bozukluğun işaretleri olabilir ve bunların olması durumunda bir uzman değerlendirmesi ailelere uygun yönlendirmeler açısından yardımcı olacaktır.

Beklenen akademik becerileri edinmekte zorlanan bu çocuklarda ikincil olarak bu durumdan dolayı gelişebilecek kaygı bozukları, özgüven eksikliği, sosyal fobi, akran zorbalığı ve depresif bozukluklar da yapılan ayrıntılı değerlendirmede araştırılır ve bu durumlara uygun müdahaleler yapılır.